História predpisu 505/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1991 - 30.06.2000