História predpisu 50/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1990 - 30.09.1992