História predpisu 449/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1990 - 30.06.1991