História predpisu 430/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.10.1990 - 29.11.1990