História predpisu 43/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.1990 - 30.06.1992