História predpisu 428/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.10.1990 - 31.12.1995