História predpisu 426/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1990 - 31.12.1992