História predpisu 404/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1990 - 28.02.1994