398/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.09.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

398
Ministerstvo vnitra České republiky
vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a po projednání s Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb výnos ze dne 18. 9. 1990 č.j. MH/1-13980/720/1990, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/13-6699/1939/1985 o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství.
Výnos, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, se vztahuje na kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství.
Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České republiky pro místní hospodářství. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky - správě pro místní hospodářství a v organizacích místního hospodářství.