História predpisu 393/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1990 - 30.06.2006