História predpisu 386/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.09.1990 - 30.09.1998