História predpisu 38/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1990 - 31.12.2009