História predpisu 362/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1990 - 31.01.1991