História predpisu 36/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.02.1990 - 30.09.1990