História predpisu 356/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.08.1990 - 27.05.1993