História predpisu 353/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1990 - 31.12.2003