História predpisu 338/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.08.1990 - 24.10.1990