História predpisu 323/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.08.1990 - 30.09.1995