História predpisu 303/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.07.1990 - 31.12.2005