História predpisu 301/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1990 - 31.08.1996