História predpisu 269/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1990 - 30.04.1992