História predpisu 256/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.1990 - 31.12.1991