História predpisu 253/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1990 - 21.03.1993