História predpisu 251/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.07.1990 - 30.04.1992