História predpisu 25/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1990 - 28.02.1991