História predpisu 246/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1990 - 31.12.1996