História predpisu 232/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1990 - 31.01.2002