História predpisu 222/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1990 - 31.08.1994