História predpisu 21/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1990 - 31.12.1991