204/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. května 1990
o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Šestý červenec, den upálení mistra Jana Husa, se prohlašuje za státní svátek České republiky.
§ 2
Státní svátek šestého července je dnem pracovního klidu.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Šafařík v. r.

Pithart v. r.