História predpisu 2/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1990 - 30.04.1990