História predpisu 195/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1990 - 27.08.1990