História predpisu 192/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.05.1990 - 31.12.1992