História predpisu 19/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.01.1990 - 28.02.1991