188/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
Ministerstvo financí, cen a mezd České republiky
vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví výnos ze dne 11. května 1990 č. j. 103/9 801/1990 o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny.
Tímto výnosem se upravuje odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny v organizačních jednotkách tohoto peněžního ústavu, kromě technickohospodářských pracovníků výpočetní techniky.
Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1990 a bude publikován ve Finančním zpravodaji.
Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu financí, cen a mezd České republiky a ve všech organizačních jednotkách České státní spořitelny.