História predpisu 168/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1990 - 24.03.1998