História predpisu 129/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1990 - 10.12.1991