História predpisu 104/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1990 - 31.12.1991