História predpisu 90/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.08.1989 - 26.08.1990