História predpisu 82/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1989 - 31.01.1991