História predpisu 81/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1989 - 31.12.1991