História predpisu 46/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1989 - 31.07.1996