História predpisu 28/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.1989 - 23.11.1990