História predpisu 201/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1990 - 26.12.1990