História predpisu 192/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1990 - 31.12.1992