História predpisu 188/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1990 - 31.05.1998