História predpisu 18/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.02.1989 - 27.12.1989