História predpisu 179/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1990 - 30.04.1990