História predpisu 15/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.02.1989 - 31.10.2002