História predpisu 108/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.10.1989 - 31.03.2002